Garantia

  • PADEL4.CAT garanteix qualsevol pala contra defectes de producció per un període de 4 mesos a comptar des del moment de la recepció.

  • La garantia no serà efectiva en el cas que la pala presenti cops al marc o que el seu estat de desgast evidenciï un ús intensiu tot i no haver transcorregut els 4 mesos de validesa de la garantia.

  • En el cas de voler fer qualsevol reclamació és imprescindible que mitjançant el formulari de contacte ens feu saber el codi de la vostra comanda i el codi de producció de la pala. El codi de producció el trobareu en un dels seus laterals tal i com es mostra a la següent fotografia.

Detall del codi de producció de la pala